måndag 12 mars 2018

Harry Martinson

  "Åren brusar långa och många. Vintrarna tiger duva och mård.
   Trasten sjunger i toppen av granen. Vintrarna tiger duva och mård.
   Här viskar skogen sin minsta visa, här sjunger trasten sin egen så
   Åren brusar långa och många. Vintrarna tiger duva och mård."
  Tonsätter i vinter många av Harry Martinsons dikter.


Inga kommentarer: